Terugblik 2020

Het jaar 2020 is een gedenkwaardig jaar geworden. De wereld werd overvallen door een ware pandemie. Gelukkig waren we net op tijd om onze concertreeks Limburg Vrie af te ronden met de concerten in Maastricht en Venlo.

Daarna werd het stil. De corona regels maakten het niet mogelijk om actief in groepsverband te musiceren. Hoewel het bestuur nog beschikt over voldoende ideeën voor muzikale projecten is het voorlopig afwachten totdat musiceren weer mogelijk wordt. Wij hopen van harte dat dat in de loop van 2021 het geval zal zijn.

Hieronder kunt u een kort verslag lezen van het LFO jaar 2020.

Limburg Vrie

29 feb St. Janskerk Maastricht, 1 maart Maaspoort Venlo

Ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding heeft het LFO een concertreeks Limburg Vrie gebracht. Het Limburgs Fanfare Orkest heeft door middel van muziek, geluid en beeld een bijzondere muzikale ode aan de bevrijding van Limburg gebracht. Onder de titel Limburg Vrie bewandelt het LFO het pad van de bevrijders door Limburg.

In de multimediale voorstelling zijn historische radio- en televisiebeelden verwerkt; ook was er een speciale tentoonstelling en zijn er live-interviews op het podium geprogrammeerd. Bij de ingang van de theaters stonden legervoertuigen opgesteld om de toehoorders in de sfeer van de 2e wereldoorlog en de bevrijding te brengen.

De presentatie was, evenals de 2 voorgaande concerten, in handen van niemand minder dan Kirsten Paulus (L1). In Maastricht werd dhr. Mennen geïnterviewd met betrekking tot zijn beleving van de oorlogsjaren en met name de bevrijding. Tevens werd dhr. Theo Bovens ( toenmalig gouverneur) verwelkomd als toehoorder.

In Venlo vertelde dhr. Raymond Knops (toen waarnemend minister van binnenlandse zaken) over zijn ervaringen als veteraan in buitenlandse oorlogsgebieden. Het was vooral een prikkelende ervaring voor de zintuigen. Door ook kinderen een actieve rol te geven in de uitvoering, heeft het Limburgs Fanfare Orkest het verleden, het heden en de toekomst met elkaar verbonden, zodat we begrijpen en onthouden wat veiligheid en vrijheid betekent. Het publiek werd meegenomen in een beleving van dreiging, oorlog, angst en hoop; maar natuurlijk ook van bevrijding en blijdschap.

Speciaal voor deze concertreeks heeft het LFO een nieuwe compositie laten schrijven door de Belgische componist Kevin Houben. In dit één uur durende werk met meerdere delen zijn alle facetten van oorlog en bevrijding verwerkt. Om ook een brug te slaan naar de toekomst, zodat de boodschap van vrijheid ook na het laatste concert wordt uitgedragen, is het Limburgs Fanfare Orkest van plan om het werk uit te geven, zodat ook andere Limburgse fanfareorkesten (delen van) deze bijzondere compositie kunnen gaan uitvoeren.

In totaal 4 concerten mochten we uitvoeren van dit mooie project. Tijdens de uitverkiezing van de KNMO Award behaalden we de 3e plaats. In 2021 zal het hele muziekwerk uitgegeven worden en door de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso op CD gezet worden. Uiteraard zijn we met deze erkenningen ook zeer verheugd!!

 

 

LFO Thuis

Toen bleek dat fysiek samen spelen en concerteren niet meer mogelijk was als gevolg van de wereldwijde pandemie kwamen we tot het idee van LFO thuis

Om toch een teken van muzikaal leven te geven is onder de naam LFO thuis een opname gemaakt van “The Torch of Liberty” van componist Jan de Haan. 38 LFO muzikanten speelden afzonderlijk thuis hun partij in. Deze opnames werden samengevoegd wat resulteerde in een opname van het muziekwerk dat op 18 april online werd geplaatst. De opname werd bijna 10.000 maal bekeken.

Uiteraard zijn we als bestuur van het Limburgs Fanfare Orkest achter de schermen druk met ideeën voor de toekomst. We aan een CD opname, een samenwerking met Rob Mennen, een bijzonder concert met een Limburgse dirigent/componist.

Om met verse ideeën te kunnen blijven komen, organiseert het bestuur ook jaarlijks een brainstorm met muzikanten. In september waren een groep muzikanten bijeen om te van gedachten te wisselen. Deze bijeenkomsten blijken elke keer vruchtbaar te zijn en zorgen mede voor een goede uitwisseling en binding tussen muzikanten en bestuur.

Wij hopen en vertrouwen erop dat wij u in 2021 weer mogen begroeten bij een van onze concerten.

LFO Contactinformatie

Inschrijven nieuwsbrief
Klik hier om u aan te melden voor onze nieuwsbrief!

Contact
Wilt u contact opnemen met het LFO klik dan hier.

Bankrelatie
Rabobank

Rekeningnummer
NL05 RABO 0137 7455 91
t.n.v. Limburgs Fanfare Orkest

Nummer Kamer van Koophandel
14077390

Privacy Policy